ProBiotics Polska - DLA ZWIERZĄT

probiotics

Probiotyki to "żywe drobnoustroje, które podane w odpowiedniej ilości wywierają korzystny wpływ na zdrowie gospodarza". (FAO/WHO)

Wyroby ProBiotics Polska są wytwarzane w naturalnym procesie fermentacji wyselekcjonowanych i odpowiednio skomponowanych kultur bakteryjnych i drożdży, wzbogaconych kompozycjami minerałów i dodatków ziołowych z użyciem strukturyzowanej wody i naturalnej pożywki, których zadaniem jest korzystne oddziaływanie dla zdrowia roślin, zwierząt, ludzi i środowiska.


Wyroby ProBiotics Polska dla zwierząt do nabycia w sklepie RIBBON